#Παράγωγα

Παράγωγα: Η αισιοδοξία στα στοιχήματα για την τάση δικαιώθηκε πανηγυρικά

naftemporiki.gr
Στην τελευταία συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη αποκλειστικά σε θετικό πεδίο με πλάγια πορεία από τις 12:15 ως 17:20. Το άνοιγμα στις 2943,96… Παράγωγα: Η αισιοδοξία στα στοιχήματα για την τάση δικαιώθηκε πανηγυρικά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
19:28 26/05/2023

Παράγωγα: Η άνοδος στο 80% των blue chip ήταν βάση της αύξησης του τζίρου

naftemporiki.gr
Στην προτελευταία συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σχεδόν αποκλειστικά σε θετικό πεδίο με πλάγια πορεία από τις 12:30 ως 14::25. Το άνοιγμα στις… Παράγωγα: Η άνοδος στο 80% των blue chip ήταν βάση της αύξησης του τζίρου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
20:08 25/05/2023

Παράγωγα: Η πορεία του FTSE25 βοήθησε στη δημιουργία αξιοπρεπούς τζίρου

naftemporiki.gr
Στην τρίτη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη αποκλειστικά σε αρνητικό πεδίο χωρίς πλάγια πορεία. Το άνοιγμα στις 2952,03 μονάδες (-0,27%) αντιστοιχούσε σε πτωτικό… Παράγωγα: Η πορεία του FTSE25 βοήθησε στη δημιουργία αξιοπρεπούς τζίρου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
18:56 24/05/2023

Παράγωγα: Μια σχεδόν πλήρης ανατροπή τάσης δίδει ώθηση στης αγοράς τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στη δεύτερη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε κυρίως σε θετικό πεδίο χωρίς πλάγια πορεία. Σε αρνητικό πεδίο με εναλλασσόμενο πρόσημο μεταβολής βρέθηκε… Παράγωγα: Μια σχεδόν πλήρης ανατροπή τάσης δίδει ώθηση στης αγοράς τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:18 24/05/2023

Παράγωγα: Η αύξηση στον τζίρο οφείλεται στην πορεία τύπου Λ του FTSE25

naftemporiki.gr
Στη δεύτερη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε κυρίως σε θετικό πεδίο χωρίς πλάγια πορεία. Σε αρνητικό πεδίο με εναλλασσόμενο πρόσημο μεταβολής βρέθηκε… Παράγωγα: Η αύξηση στον τζίρο οφείλεται στην πορεία τύπου Λ του FTSE25 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
21:26 23/05/2023

Παράγωγα: Η εμφάνιση νέων στοιχημάτων υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον

naftemporiki.gr
Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε κυρίως σε θετικό πεδίο χωρίς πλάγια πορεία. Σε αρνητικό πεδίο με εναλλασσόμενο πρόσημο μεταβολής… Παράγωγα: Η εμφάνιση νέων στοιχημάτων υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
07:58 22/05/2023

Παράγωγα: Η αύξηση στον τζίρο υπογραμμίζει την εμφάνιση νέων στοιχημάτων

naftemporiki.gr
Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε κυρίως σε θετικό πεδίο χωρίς πλάγια πορεία. Σε αρνητικό πεδίο με εναλλασσόμενο πρόσημο μεταβολής… Παράγωγα: Η αύξηση στον τζίρο υπογραμμίζει την εμφάνιση νέων στοιχημάτων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
19:44 19/05/2023

Παράγωγα: Η εξάντληση της ανάγκης για μετακύληση θέσεων φέρνει τη σειρά Ιουνίου μπροστά

naftemporiki.gr
Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο και πλάγια από την έναρξη ως τις 11:30 και κατόπιν με εναλλασσόμενο… Παράγωγα: Η εξάντληση της ανάγκης για μετακύληση θέσεων φέρνει τη σειρά Ιουνίου μπροστά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
07:30 19/05/2023

Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων διατηρείται και μαζί έμεινε ψηλά ο τζίρος

naftemporiki.gr
Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο και πλάγια από την έναρξη ως τις 11:58 με πρόσημο μεταβολής εναλλασσόμενα… Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων διατηρείται και μαζί έμεινε ψηλά ο τζίρος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:06 18/05/2023

Παράγωγα: Μετριοπαθώς δυσοίωνα τα στοιχήματα στα παράγωγα  

naftemporiki.gr
Στη  δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο μόνο στα πρώτα 45 λεπτά. Στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον ορισμό… Παράγωγα: Μετριοπαθώς δυσοίωνα τα στοιχήματα στα παράγωγα   - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:16 17/05/2023

Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων και τα ΣΜΕ επί μετοχών διατήρησαν ψηλά τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο μόνο στα πρώτα 45 λεπτά. Στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον ορισμό… Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων και τα ΣΜΕ επί μετοχών διατήρησαν ψηλά τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
20:06 16/05/2023

Παράγωγα: Οι αναγκαίες κινήσεις για την εκπνοή ανέβασαν απότομα τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο μόνο στα τελευταία λεπτά. Στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον ορισμό τιμών… Παράγωγα: Οι αναγκαίες κινήσεις για την εκπνοή ανέβασαν απότομα τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:30 16/05/2023

Παράγωγα: Η συνέχεια στην ήπια πτώση εκτίναξε τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο μόνο στα τελευταία λεπτά. Στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον ορισμό τιμών… Παράγωγα: Η συνέχεια στην ήπια πτώση εκτίναξε τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
20:36 15/05/2023

Παράγωγα: Η αισιοδοξία δοκιμάζεται στο τέλος μιας ανοδικής βδομάδας

naftemporiki.gr
Στην προτελευταία συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο στα πρώτα λεπτά αλλά μετά από τις 11:00 τον πέρασαν σε αρνητικό χωρίς… Παράγωγα: Η αισιοδοξία δοκιμάζεται στο τέλος μιας ανοδικής βδομάδας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:52 12/05/2023

Παράγωγα: Η πτώση προκάλεσε αναγκαστική αύξηση στον τζίρο

naftemporiki.gr
Στην προτελευταία συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο στα πρώτα λεπτά αλλά μετά από τις 11:00 τον πέρασαν σε αρνητικό χωρίς… Παράγωγα: Η πτώση προκάλεσε αναγκαστική αύξηση στον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
19:56 11/05/2023

Παράγωγα Οι traders μείωσαν τον τζίρο χωρίς αλλαγές στις θετικές προσδοκίες

naftemporiki.gr
Στην τρίτη συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μετά από τα πρώτα λεπτά χωρίς εναλλαγές πρόσημου. Τελικά στη διάρκεια των δημοπρασιών… Παράγωγα Οι traders μείωσαν τον τζίρο χωρίς αλλαγές στις θετικές προσδοκίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:20 11/05/2023

Παράγωγα: Η επίμονη άνοδος μείωσε τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στην τρίτη συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μετά από τα πρώτα λεπτά χωρίς εναλλαγές πρόσημου. Τελικά στη διάρκεια των δημοπρασιών… Παράγωγα: Η επίμονη άνοδος μείωσε τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
19:40 10/05/2023

Από αύριο στα Παράγωγα ο MSCI Greece Rebased Index

sofokleousin.gr
Από αύριο στα Παράγωγα ο MSCI Greece Rebased Indexmniakas Tue, 09/05/2023 - 18:02
18:04 09/05/2023

Παράγωγα: Η δικαίωση της αισιοδοξίας διατήρησε τον τζίρο

naftemporiki.gr
Στην πρώτη συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο από τα πρώτα λεπτά χωρίς εναλλαγές πρόσημου. Τελικά στη διάρκεια των δημοπρασιών για… Παράγωγα: Η δικαίωση της αισιοδοξίας διατήρησε τον τζίρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
08:28 09/05/2023

Παράγωγα: Μείωση των όγκων των ΣΜΕ του FTSE25 επιστρέφοντας στην αισιοδοξία

naftemporiki.gr
Στη προτελευταία συνεδρίαση της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο στα πρώτα λεπτά με 6 εναλλαγές πρόσημου και κατόπιν από τις 12:00 ως… Παράγωγα: Μείωση των όγκων των ΣΜΕ του FTSE25 επιστρέφοντας στην αισιοδοξία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
19:30 04/05/2023

Φορτώνουμε νέα post...

End of content

No more pages to load